Bl. 3 a 4 (Cymraeg) / Year 3 & 4 (Welsh)

Croeso cynnes i chi i dudalen dosbarth Bl 3 a 4.

Mrs Bethan Wyn Jones yw ein hathrawes efo cymorth Mrs Ruth Williams.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ein dosbarth.

A warm welcome to Year 3 & 4. 
Mrs Bethan Wyn Jones is our teacher and we also have support from Mrs Ruth Williams.
The aim of this page is to give you a taste of what goes on in our class.

Autumn Term 2019 BWJ

Hydref 2019 BWJ