Bl. 5 & 6 (Saesneg) / Year 5 & 6 (English)

Croeso cynnes i chi i dudalen dosbarth Bl 5 a 6.

Mrs Ann Davies yw ein hathrawes efo cymorth Mrs Louise Matthews a Carys Hughes (Myfyrwraig o’r Brifysgol).

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ein dosbarth.

A warm welcome to Year 5 & 6.  
Mrs Ann Davies is our teacher and we also have support from Mrs Louise Matthews and Carys Hughes (University student).
The aim of this page is to give you a taste of what goes on in our class.

Mid Term Plan – AD 5 & 6 (1)