Bl. 5 a 6 (Cymraeg) / Year 5 & 6 (Welsh)

Croeso cynnes i chi i dudalen dosbarth Bl 5 a 6.

Miss Cari Ellis  yw ein athrawes.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ein dosbarth.

A warm welcome to Year 5 & 6.
Miss Cari Ellis  is our teacher.
The aim of this page is to give you a taste of what goes on in our class.

Autumn – Hydref 2019 CE