Bl. 5 a 6 (Cymraeg) / Year 5 & 6 (Welsh)

Croeso cynnes i chi i dudalen dosbarth Bl 5 a 6.

Mr Martin Roberts yw ein athro efo cymorth Mrs Ruth Williams ar brynhawn dydd Mercher.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ein dosbarth.

A warm welcome to Year 5 & 6.
Mr Martin Roberts is our teacher and we also have support from Mrs Ruth Williams on Wednesday afternoons.
The aim of this page is to give you a taste of what goes on in our class.

Cynllu Tymor Canol – MR

Mid Term Plan – MR