Derbyn, Bl 1 a 2 (Cymraeg) / Reception, Year 1 & 2 (Welsh)

Croeso cynnes i chi i dudalen dosbarth Bl Derbyn, 1 a 2.

Mrs Rhian Tomlinson yw ein hathrawes efo cymorth Miss Brenda Davies a Miss Emalie Jones.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ein dosbarth.

A warm welcome to Year Reception, 1 & 2. 
Mrs Rhian Tomlinon is our teacher and we also have support from Miss Brenda Davies and Miss Emalie Jones.

The aim of this page is to give you a taste of what goes on in our class.

Cynllun tymor canol draw dros y mor RHT