Dychwelyd gliniaduron a dyfeisiau digidol/ Return of laptops and digital devices

Dychwelyd gliniaduron a dyfeisiau digidol
Yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed gan Kirsty Williams yr wythnos diwethaf, a ellid dychwelyd pob gliniadur, dyfeisiau digidol eraill a hybiau bach i dderbynfa’r ysgol erbyn dydd Llun 20fed Gorffennaf.
Diolch yn fawr.

Return of laptops and digital devices
Following the announcement made by Kirsty Williams last week, could all laptops, other digital devices and mini hubs be returned to school reception by Monday 20th July.
Many thanks.