Dydd Gwener Gwyrdd – Eco Friendly Friday

Cofiwch Yfory – Remember Tomorrow

  • Gwisgwch lliwiau y faner Eco (Glas/ Gwyrdd/Gwyn)
  • Dewch a rhywbeth i ailgylchu (DIM GWYDR) – mi fydd y plant yn creu model fawr.
  • Bydd y plant yn derbyn pedometr ac yn cerdded y llwybr o amgylch y cae pel-droed.

 

  • Wear the Eco flag colours  (Blue/ Green/ White) 
  • Bring an item to recycle (NO GLASS) – we will be building a big model.
  • The children will receive a pedometer and walk the path around the football pitch.