Dydd Gwener Gwyrdd – Eco Friendly Friday

Wel, am ddiwrnod llawn hwyl! Cerdded y llwybr efo pedomedr newydd, creu model efo’r adnoddau ail-gylchu a digyblion Bl. 5 a 6 yn defnyddio adnoddau ail-gylchu ar gyfer eu stondin yn y ffair nos Lun.

Well, what a fun day! Walking the path with our new pedometers, create a model with junk and year 5 & 6 using recycled items for their stall for the fair Monday evening.