Dydd Iau yma 8fed o Dachwedd/ Thursday the 8th of November

Dydd Iau yma 8 fed o Dachwedd, mi fydd yr ‘animal nan’ yn ymweld â’r ysgol i ddangos amrywiol anifeiliaid.  Gofynnwn am gyfraniad o £2.00 y plentyn er mwyn cynorthwyo gyda’r gôst.

Diolch yn fawr.

On Thursday the 8th of November we are having a visit from the ‘Animal Man’ who will be bringing various animals in to school to show the children.  We would be very grateful if you could send in a contribution of £2.00 to help towards the cost.

Thank you very much.