Dyddiadau/ Dates

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur / Dates for your diary

Mae’r calendr wedi cael ei ddiweddaru yn barod ar gyfer y tymor. Bydd rhagor o ddyddiadau yn cael ei hychwanegu ar ôl cadarnhad yr wythnos hon. E.e. Diolchgarwch, Noson Rieni a chlybiau. Cofiwch i danysgrifio i’r calendr er mwyn cael eich hysbysu yn ddyddiol.

The School Calendar has been updated ready for the new term. More dates will be added this week once they have been confirmed. E.g. Thanksgiving, Parents Evening and clubs. Remember to Subscribe to the calendar to receive daily notifications.