Gobeithio eich bod chi gyd wedi mwynhau’r hanner tymor. Edrychwn ymlaen at eich croesawu nôl yfory.

Dyma ychydig o ddyddiadau ar gyfer y tymor. Bydd mwy o fanylion i ddilyn ar gyfer pob ddigwyddiad unigol.

10.11.22 – Jambori yr Urdd – Derbyn – Bl 4 i wisgo coch.

12.11.22 – Gwyl Cerdd Dant – Theatre Llwyn Llanfyllin

18.11.22 – Diwrnod Plant Mewn Angen (Ysgol Gyfan) – Gwisgo dillad eu hunain, pajamas neu gwisg ffansi a stondin gacennau (£1 o gyfraniad fesul person/ teulu).

25.11.22 – Diwrnod Cwpan y Byd- Cymru V Iran (Ysgol Gyfan) Gwisgo coch, hetiau bwced neu rhywbeth Cymraeg.

6.12.22 – Cyngerdd Nadolig Cyfnod Uwchradd

7.12.22 – Sioe Nadolig Cyfnod Cynradd

8.12.22 – Sioe Nadolig Cyfnod Cynradd

8.12.22 –  Diwrnod Siwmper Nadolig (£1 o gyfraniad fesul person/ teulu).

21.12.22 – Diwrnod olaf y tymor.


We hope you’ve all enjoyed half term. We’re looking forward to welcoming you back tomorrow.

Here are a few dates for your diary. More information will follow for each individual event.

10.11.22 – Urdd Jambori (sing along)– Reception – Year 4 to wear red.

12.11.22 – Cerdd Dant Festival – Theatre Llwyn Llanfyllin

18.11.22 – Children in Need Day (Whole school) – Wear own clothes, pyjamas or fancy dress and a cake stall (£1 donation per person/ family)

25.11.22 – World Cup Day – Wales v Iran (Whole School) Wear Red, bucket hat or something Welsh.

6.12.22 – Secondary Phase Christmas Concert

7.12.22 – Primary Phase Christmas Show

8.12.22 – Primary Phase Christmas Show

8.12.22 – Christmas Jumper Day (£1 donation per person/ family).

21.12.22 – Last day of term