eDiogelwch / eSafety

Mae’n hanfodol i addysgu ein disgyblion am ddiogelwch ar-lein.

Manteisiwch ar y cyfle i ymweld â’r dolenni isod i ddod o hyd i wybodaeth a gweithgareddau  a fydd yn hyrwyddo ymwybyddiaeth ehangach o faterion e-ddiogelwch.

It is vital to educate our pupils about online safety.

Please take the opportunity to visit the links below to find information and activities, which will promote a wider awareness of e-Safety issues.