Eiddo coll – Lost property

Fe gollodd disgybl eiddo a oedd yn bwysig iddo dydd Gwener diwethaf. Rydym wedi edrych o amgylch yr ysgol, ond dydi’r eitem heb ddod i’r golwg eto. Mae llun tebyg i’r eiddo coll isod, ond mae’r freichled yn werdd. Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â’r ysgol os gwelwch yn dda.

Diolch.

A pupil has unfortunately lost a sentimental item last Friday. We have searched the school, however it has not been located yet. Below is a similar photograph, however the item missing is green. If you have any information please contact the school. 

Thank you.