Mae Eidteddfod hynaf Cymru yn troi’n ddigidol!

🎭🩰🎨🎬🎤🎷🥁🎸🪕🎻🤹‍♀️🎪 – beth yw dy dalent di?

Bydd yr Eisteddfod eleni yn cael ei chynnal yn rhithiol ar Orffennaf 10fed. Dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw Mehefin 11eg. Hoffwn eich annog i edrych ar y rhestr testunau gan fod ambell gystadleuaeth go wahanol ar gyfer y teulu e.e. dweud jôc! ( 1af £30, 2ail £20, 3ydd £10), swigen/teulu ensemble lleisiol (£50,£30,£20) a llawer o gystadlaethau Celf a Chrefft.

Dyma’r linc: http://www.eisteddfodpowys.co.uk/downloads/260421-testunau-steddfod-rithiol-powys-2021.pdf

Mi fydd y disgyblion yn gwneud rhai cystadleuthau llenyddiaeth, celf a chrefft yn yr ysgol.


Wales’ oldest Eisteddfod is turning digital!

🎭🩰🎨🎬🎤🎷🥁🎸🪕🎻🤹‍♀️🎪 – what is your talent?

This year’s Eisteddfod Powys will be held virtually on July 10th. The closing date for entries is June 11th. I would encourage you to have a look at the competitions as there are some really unusual ones for you as a family e.g. telling a joke ! (1st prize £30, 2nd £20, 3rd £10), a family/ bubble singing ensemble (1st prize £50, 2nd £30, 3rd £20) and lots of Art and Craft competitions. The link is: http://www.eisteddfodpowys.co.uk/downloads/260421-testunau-steddfod-rithiol-powys-2021.pdf

The pupils will be doing some literature, art and crafts competitions in school.