Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i bawb a oedd yn cystadlu heddiw. Diwrnod llwyddiannus dros ben. Dyma oedd y canlyniadau;

 • Unawd Bl 3 a 4 2il – Ffion Gittins, 3ydd – Celyn Lewis
 • Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau – 1af – Gwen Llwyd Evans, 2il – Alys Lloyd-Jones, 3ydd Gwen Nazar.
 • Llefaru Unigol Bl 2 ac iau – 2il Gwen Llwyd Evans, 3ydd Elsie Magor
 • Alaw Werin – 1af Meggie Thomas
 • Unawd Gitar – 1af Rhys Best
 • Unawd Bl 2 ac iau – 2il Cerys Evans, 3ydd Gwen Llwyd Evans
 • Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 – 1af – Elen Evans, 2il – Cerys Boyd, 3ydd – Harri Best.
 • Unawd Bl 5 a 6 – 1af – Emmy Nazar, 2il – Meggie Thomas, 3ydd – Kiri Christoforou.
 • Llefaru unigol Bl 5 a 6  – 3ydd – Eleanor Dalmer.
 • Ymgom – 2il – Grwp Myllin (Isla Boyd, Rhys Best, Glesni Woodman a Soffia Jones)
 • Cor – 1af – Llanfyllin

Bydd y 1af ac 2il yn mynd ymlaen i gydtadlu yn Drenewydd mewn pythefnos.

Ond cofiwch, nid yn unig dod i’r brig yw llwyddiant. Llwyddiant yw gwneud eich gorau glas i ddysgu a magu hyder i berfformio o flaen ystafell llawn pobl. DA IAWN CHI! 

Diolch o galon i’r staff, rhieni, neiniau ac aelodau o’r gymuned am eu cymorth a’u hamser. Gwerthfawrogwn pob eiliad.

Congratulations to everyone who competed today. A very successful day. Here are the results;

 • Year 3 & 4 solo- 2nd – Ffion Gittins, 3rd – Celyn Lewis
 • Cerdd Dant solo Year 2 & under – 1st – Gwen Llwyd Evans, 2nd – Alys Lloyd-Jones, 3rd Gwen Nazar.
 • Recitation Year 2 & under – 2nd Gwen Llwyd Evans, 3rd Elsie Magor
 • Folk song – 1st Meggie Thomas
 • Guitar  – 1st Rhys Best
 • Solo, Year 2 & under – 2nd Cerys Evans, 3rd Gwen Llwyd Evans
 • Cerdd Dant Solo Year 3 & 4 – 1st – Elen Evans, 2nd – Cerys Boyd, 3rd Harri Best.
 • Year 5 & 6 solo – 1st – Emmy Nazar, 2nd – Meggie Thomas, 3rd – Kiri Christoforou.
 • Year 5 a 6 Recitation- 3rd – Eleanor Dalmer.
 • Ymgom – 2nd – Grwp Myllin (Isla Boyd, Rhys Best, Glesni Woodman a Soffia Jones)
 • Choir– 1st – Llanfyllin

Pupils who came 1st and 2nd will now go on to the next round in Newtown in 2 weeks. 

Remember, success is trying your best to learn and gaining the confidence to perform in front of a room full of people. WELL DONE YOU!

A huge thank you to the staff, parents, grandmothers and members of the community for their time and support. We appreciate every minute.