Eisteddfod yr Urdd – Cylch Myllin / Myllin Area Urdd Eisteddfod 10.3.18

Anfonwyd manylion Eisteddfod yr Urdd adref  heddiw gyda’r  disgyblion a fydd yn cystadlu.

Details of the Urdd Eisteddfod have been sent home today with the pupils who will be competing.

Eisteddfod Cylch 2018

Rhagbrofion -Prelims 2018

Rhaglen – Programme 2018