Ffurflen Etholiad
https://forms.office.com/r/aUZJBr5X5B (Mae’r ddolen yn mynd â chi i’r fersiwn Saesneg ac mae’n rhaid i chi glicio ar y gwymplen i gael mynediad i’r fersiwn Gymraeg)


Election Form
https://forms.office.com/r/aUZJBr5X5B (The link takes you to the English version of the form and you have to click on the drop down menu to access the Welsh version)