Facebook

Rydym wedi creu tudalen Facebook ar gyfer yr ysgol. Mi fydd y dudalen yn cael ei ddefnyddio er mwyn dathlu llwyddiannau yr ysgol ac fel ffordd o rannu’r gweithgareddau mae’r plant yn ei wneud yn yr ysgol. Gallwch ddod o hyd i’r dudalen ar;

https://www.facebook.com/ysgolgynraddllanfyllinprimaryschool

Dilynwch y dudalen er mwyn derbyn newyddion diweddaraf yr ysgol ar dudalen newyddion Facebook eich hun.

Peidiwch â defnyddio’r dudalen Facebook i ofyn cwestiynau, dylai’r rhain gael eu hanfon at y swyddfa drwy alwad ffon neu ebost.

Byddwn yn parhau i roi newyddion a gohebiaeth ar yr app. Ni fyddwn yn rhoi llythyron i rieni ar facebook.

Anfonwyd llythyr caniatad adref heddiw a oedd yn cynnwys caniatad i roi lluniau ar y dudalen facebook.

We have created a new Facebook page for the school.  Our Facebook page will be a celebration of achievement and a wonderful way of sharing the pupil’s activities. You can find us on Facebook at:

https://www.facebook.com/ysgolgynraddllanfyllinprimaryschool

Please follow the page to receive up to date news about the school on your own Facebook feed.
Please do not use the Facebook page to ask questions, these should be sent to the school by phone or email.

We will continue to use the app for news and correspondence. We will not be posting letters for parents on facebook.

A consent form was sent home today which included photo consent for our facebook page.