Ffair Haf – Summer Fair

Edrychwn ymlaen i’ch gweld chi yfory. Bydd y ffair yn cychwyn am 12 y.p.

Os ydych ar gael i helpu i baratoi yn y bore, byddwn yn cychwyn am 9.

We look forward to seeing you tomorrow. The fair starts at 12 p.m.

If you are available to set up in the morning, we will be making a start at 9.