Ffair Haf – Summer Fair

Diolch o galon i Gyfeillion yr ysgol am drefnu Ffair Haf gwych ddoe.  Mae yna dipyn o waith yn mynd i drefnu a pharatoi o flaen llaw ac yr holl waith er bydd y plant. 

Dioch i’r teuluoedd am ddod i gefnogi. Edrychwn ymlaen i glywed faint o arian cafodd ei godi.

 

Thank you to the Friends of the School for organising a great Summer Fair. A lot of work goes into organising and preparing before hand, and all the hard work in aid of the children.

Thank you to the families that came to support. We’re looking forward to hearing the amount that was raised.