Ffair Nadolig – Christmas Fayre

Cofiwch am y ffair Nadolig nos Iau am 5:30 y.h.

Remember the Christmas Fayre on Thursday at 5:30 p.m.

Gofynnwn yn garedig am y canlynol fel cyfraniadau os gwelwch yn dda;

We kindly ask for the following donations please;

Diolch i’r rhai sydd wedi cyfrannu hyd heddiw.

Thank you to those who have donated so far.

 

Os ydych ar gael i helpu ar stondinau, gadewch i ni wybod mor fuan a phosib os gwelwch yn dda.

If you’re available to help on stalls, please let us know as soon as possible please.