Ffair Nadolig yfory – Christmas Fayre tomorrow

Cofiwch, mae’r ffair yn cychwyn am 6 y.h. Mae llawer iawn o stondinau, y rhai arferol ac ambell i gwmni. Mae Lord Sugar yn edrych ymlaen i weld beth mae’r dosbarthiadau wedi bod yn brysur yn ei wneud fel rhan o’u prosiect Menter a busnes ‘The Apprentice”.

Gweler y rhestr o helpwyr isod.

Stall-List-2018

Gofynnwn am gymorth ychwanegol ar ol ysgol os gwelwch yn dda i glirio yr offer o’r neuadd. Os ydych ar gael, dewch i’r neuadd syth ar ol ysgol. Os ydych ar gael cyn 6 i helpu i baratoi ar gyfer y ffair, gofynnwn i chi ddod i’r ysgol erbyn 4:45 ymlaen os gwelwch yn dda. Cofiwch mae’r holl elw yn mynd at eich plant chi.

Diolch i bwyllgor Ffrindiau’r ysgol am drefnu.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

 

Remember the Christmas Fayre starts at 6 p.m. tomorrow. We have many stalls, including our usual stalls and other companies. Lord Sugar is looking forward to see what all the classes have been busy preparing for their business and enterprise project “The Apprentice”.

Please see the list of helpers attached below.

Stall-List-2018

We kindly ask for additional help to clear equipment from the school hall tomorrow. If you are available, please come to the school hall after school. If you are available before 6 to help set things up for the fayre, we kindly ask you to come along from 4:45 onwards please. Remember all proceeds go towards your children.

Thank you to the Friends of the School committee for organising.

We look forward to seeing you.