Ffrindiau’r Ysgol – Friends of the School

Bydd cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal Nos Fawrth, 16eg o Ionawr yn yr Ysgol am 7.00yh.
Croeso cynnes iawn i aelodau newydd – dewch i glywed beth yr ydym yn ei wneud, faint o arian yr ydym yn codi tuag at ein hysgol …. edrychwn ymlaen i weld wynebau cyfarwydd â hefyd rhai newydd. Diolch.

Our next meeting is Tuesday, January 16th at 7.00pm at the School. 

New members are welcome ….. come along & hear what we do, how much we raise & how it gets spent to benefit all the children in our school ….. look forward to seeing old & new faces. Thank you.