Ffrindiau’r Ysgol / Friends of the School

Mae Ffrindiau’r Ysgol yn grŵp o rieni sy’n helpu i gefnogi’r ysgol trwy drefnu gweithgareddau i godi arian ar gyfer yr ysgol.

Mae’r canlynol yn cael eu trefnu bob blwyddyn

  •  Ffair Nadolig
  • Ffair haf
  • Bingo Pasg
  • Disgo

Mae’r arian a godir yn cael eu defnyddio i ychwanegu at gostau teithiau ac ymweliadau, ac er mwyn prynu offer ac adnoddau ar gyfer y disgyblion.

Cynhelir cyfarfodydd bob tymor ac mae croeso i holl rieni/ gofalwyr. Bydd manylion y cyfarfodydd yn cael eu hanfon allan o flaen llaw. Os hoffech chi ymuno neu os oes angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r ysgol.

 

The Friends of the School is a group of parents that help support the school by organising fundraising activities.

The following are organised annually;

  • A Christmas Fayre 
  • Summer Fayre
  • Easter Bingo
  • Discos

Funds raised  are being used to supplement trips and visits, and buying equipment & resources for the pupils. 

Meetings are held each term and all parents/carers are welcome to attend. Details of meetings are sent out in advance.

If you would like to join or require further information please contact the school.