Ffurflen Trafnidiaeth Disgyblion Bl. 6 – Transport Application for Year 6 pupils

Annwyl Rieni Plant blwyddyn 6,

Ffurflen Trafnidiaeth – Medi 2018 – Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Os yw’ch plentyn yn mynd i Ysgol Uwchradd Llanfyllin ym mis Medi ac ar hyn o bryd rydych chi’n defnyddio’r cludiant ysgol neu nawr yn dymuno gwneud cais am gludiant, mae angen i chi fynd ar-lein i wefan Powys a chwblhau Ffurflen Gais Cludiant. Os oes gennych unrhyw drafferth wrth gael mynediad at hyn, cysylltwch â’r ysgol a gellir anfon copi papur atoch i’w gwblhau.

Dear Year 6 Parents,

Transport Application for September 2018 – Llanfyllin High School

If your child is moving up to Llanfyllin High School in September and currently use the school transport or now wish to apply for transport you need to go on-line to Powys’ website and complete a Transport Application Form.  If you have any difficulty in accessing this please contact the school and a paper copy can be sent out for you to complete.

Diolch yn fawr / Thank you.