Gala Nofio a Rygbi yr Urdd Swimming Gala & Rugby

Gala Nofio yr Urdd/ Cystadleuaeth Rygbi Rhanbarth  (plant sy’n cystadlu).

Mae’r llythyron canlynol wedi cael eu danfon adref efo’r disgyblion heddiw.

Urdd Swimming Gala/ County Rugby Competition (children who will be competing).

The following letters have been sent home with the pupils today.

Gala Nofio 4 Ardal 2017

Rygbi Urdd Ebrill 2017