Gala Nofio a Rygbi yr Urdd – Swimming Gala & Urdd Rugby

Gala Nofio’r Pedwar Cylch  /  Cystadleuaeth Rhanbarth Rygbi yr Urdd  (plant sy’n cystadlu).

Mae’r llythyron canlynol wedi cael eu danfon adref efo’r disgyblion heddiw.

WASPS 4 Areas Swimming Gala  /  Urdd County Rugby Competition (children who will be competing).

The following letters have been sent home with the pupils today.

Gala Nofio 4 Ardal 2018

Rygbi Urdd Ebrill 2018