Gala Nofio – Swimming Gala

FINAL

TOMORROW – YFORY

Mae rhai o’r disgyblion wedi llwyddo ac yn cynrychioli’r ysgol yng Ngala Nofio yr Urdd yory yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn, Drenewydd.  

Mae angen i’r plant fod yn yr ysgol am 8:30 y.b. ac yn barod i adael am 8:45 y.b.

Bydd y plant angen diod a snac a byddwn yn trafaelio mewn ceir.

Hefyd bydd y plant angen brechdanau ar gyfer cinio.

 

 

Some of the pupils have succeeded and are now going on to represent the school at the Urdd Gala tomorrow at Maldwyn Leisure, Newtown.

Can we ask you to bring the children to school by 8:30 a.m. and ready to leave at 8:45 a.m.

The children will need a drink and snack with them and we will be travelling in cars.

 Children will need sandwiches for dinner.

 

POB LWC! GOOD LUCK!