Gala nofio URDD Swimming Gala

Nodyn i’ch hatgoffa am y Gala nofio yfory.
Bydd angen gadael yr ysgol am 8:45, felly dewch cyn yr amser hynny ogydd, yn enwedig y disgyblion sydd angen cofrestru cinio ysgol.
Cofiwch ‘booster’ os oes angen.
 
A note to remind you about the swimming gala tomorrow.
We will be leaving the school at 8:45. Please arrive at school before this time, especially pupils who need to register their school lunch.
Remember a ‘booster’ seat if required.