Gala nofio yfory – Swimming Gala tomorrow

Mae’r disgyblion sy’n cystadlu yn y gala nofio yfory eisioes wedi derbyn y manylion. Gai eich hatgoffa ein bod yn gadael yr ysgol am 8:45 bore yfory. Diolch o flaen llaw i’r rhieni am gludo’r plant.

The pupils competing in the swimming gala tomorrow have previously received information. Can I remind you that we will be leaving the school at 8:45 a.m. Thank you to the parents that are transporting the children.