Gliniaduron/ laptops

Rydym yn ymwybodol does gan bawb ddim glinadur gartref a gall adnoddau fod yn gyfyngiedig mewn teuluoedd mawr. Er mwyn sicrhau bod gan y disgyblion fynediad at liniadur, gallwn anfon gliniaduron adref gyda’r rhai sydd eu hangen er mwyn parhau â’u gwaith gartref. Bydd disgwyl i chi gwblhau cytundeb cyn derbyn y gliniaduron. Os ydych am i’ch plentyn fenthyg gliniadur, cysylltwch â ni erbyn 10:00 y.b.;

  • Trwy e-bost (office@llanfyllin.powys.sch.uk). Gallwn anfon cytundeb defnydd derbyniol trwy e-bost i chi ei gwblhau ar-lein.
  • Trwy ffonio os byddwch chi’n casglu’r gliniadur o’r ysgol ac yn cwblhau’r cytundeb defnydd derbyniol yn bersonol.

We are aware that not everyone has access to a laptop at home and that resources can be limited in large families. To ensure that pupils have access to a laptop, we can send laptops home with those who require them to continue their work at home. You as parents will be required to complete acceptable use agreements before receiving the laptops. If you need to borrow a laptop for your child please contact us by 10:00 a.m. tomorrow morning;

 

  • Via email (office@llanfyllin.powys.sch.uk) . We can send an acceptable use agreement via email for you to complete online.
  • Via phone if you will collect the laptop from school and complete the acceptable use agreement in person.