Gwasanaeth Blwyddyn 6 – Year 6 Leavers Assembly – Dydd Gwener / Friday 20.7.18 – 10.00 yb/am

GWASANAETH BLWYDDYN 6 

Bydd Blwyddyn 6 yn cynnal gwasanaeth fore Gwener Gorffennaf 20fed am 10 o’r gloch.  Ceir amryw o wahanol gyflwyniadau yn ystod y gwasanaeth gan gynnwys cyflwyno tarian yn roddedig gan y Llywodraethwyr i’r aelod  o Flwyddyn 6 sydd wedi dangos yr agwedd mwyaf cyfeillgar tuag at eraill yn ystod ei ch/gyfnod yn yr ysgol ac hefyd tarian a gyflwynwyd i’r ysgol i’r aelod sydd wedi cyfrannu fwyaf i ddiwylliant.  Mae cwpan hefyd wedi cael ei roi i’r ysgol  a bydd yn cael ei chyflwyno i’r dysgwr/wraig gorau yn y flwyddyn.    

Croesawir rhieni blwyddyn 6 i’r gwasanaeth.

YEAR 6 LEAVERS ASSEMBLY

Year 6 will be leading the assembly on the morning of Friday July 20th at 10.00 a.m. A variety of presentations will be made during the assembly, including the presentation of the shield donated by the Governors to the Year 6 child who has shown the most kind and caring attitude towards others during their time in school and also a shield that was presented to the school for contribution towards culture. A cup has also been donated to the school and this will also be presented to the best Welsh Learner.

Parents of Year 6 children are very welcome to join us in this assembly.