Gwasanaeth Carolau – Carol Service

Nid oes tocynnau ar gael ar gyfer y gwasanaethau. Ni fydd hi’n bosibl i chi ddod i’r gwasanaeth heb docyn oherwydd rheolau tan a diogelwch yr eglwys.

No more tickets available for the carol services. It will not be possible to come without  ticket because of the fire and safety regulations of the church.