Gwasanaeth Carolau Nadolig – Christmas Carol Service

Gwybodaeth ychwanegol fel eglurhad – Additional Information to clarify

Gwelwch enghreifftiau o.g.y.dd – Please see examples

Ni allwn gynnig mwy na 4 tocyn y teulu yn gyfangwbl ar hyn o bryd.

E.e. 2 docyn fesul noson/ 4 tocyn ar gyfer 1 noson a.y.y.b.

Efallai y bydd tocynnau ychwanegol ar gael yn agosach i ddyddiad y gwasanaeth. Nodwch y niferoedd ychwanegol ar y ffurflen archebu.

 

We can only accommodate a total of 4 tickets per family at the moment.

E.g. 2 tickets per evening/ 4 tickets for 1 evening etc.

Following the initial distribution of tickets we will know if any further tickets can be made available nearer to the concert dates.