Oherwydd rhagolygon y tywydd ar gyfer wythnos nesaf mi fydd y Cyfnod Sylfaen (dosbarthiadau Ms Rh Griffiths a Mrs S Martin) yn gwneud ychydig o’u mabolgampau yfory bore, dydd Gwener 2il Orffennaf. Gofynnwn i chi, os gwelwch yn dda, anfon eich plentyn i’r ysgol mewn dillad chwaraeon a gyda trainers/pymps. Mi fyddant dal angen eu dillad ymarfer corff Dydd Mercher nesaf hefyd.

Diolch 


Due to the weather predictions for next week the Foundation Phase pupils ( Mrs Rh Griffiths’s and Mrs S Martin’s class) will be doing some of their sports day activities tomorrow, Friday 2nd July. We ask you please to send your child to school in their PE kit and wearing trainers/ pumps. They will still need their PE Kit next Wednesday too.

Thank you