Gweithgareddau Siarter Iaith/ Welsh language Charter Activities

Mae’r Criw Cymry Cwl wedi bod yn brysur yn trefnu gwahanol weithgareddau dros yr wythnosau diwethaf.

Dyma gip olwg ar rhai gweithgareddau.

The ‘Criw Cymry Cwl’ have been busy organizing different activities over the last few weeks.

Here are some of them.

Canu a Sgwrsio gyda Mr Roy Griffiths/ Singing and Talking with Mr Roy Griffiths.

Daeth Mr Griffiths sef aelod o’r grwp gwerin Plethyn. Bu’n canu gyda disgyblion y Cyfnod Sylfaen ac yn gwrando a thrafod efo disgyblion Cyfnod Allweddol Dau.

Mr Griffiths from the Welsh singing group Plethyn came to school. He sang with the Foundation Phase pupils and had a question and answer session with KS2 pupils.

Y Dysgwyr/ Welsh learners.

Daeth criw o ddysgwyr i’r ysgol i ymarfer siarad Cymraeg gyda’r disgyblion. Cawsant llawer o hwyl. Buont yn canu hiwangerddi ac yn siarad gyda disgyblion CA2 am ddysgu’r Gymraeg.

A group of Welsh learners came to school to practise their Welsh with the pupils. They had a lot of fun. They also sang and talked with the older pupils

The school, will be holding a beginners Welsh learners taster session in September for any interested adults. Details of day and date to be confirmed. Please let us know if you are interested in learning Welsh.

Mae Gan Gymru Dalent/ Wales has talent day.

Mae’r Criw Cymry Cwl a’r Criw Cymraeg yn trefnu y weithgaredd uchod ar gyfer 11eg o Orffennaf. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn canu, dawnsio, neu berfformio unrhyw beth yn Gymraeg neu yn defnyddio cerddoriaeth Gymraeg ayb. Gadewch i’ch athro/ athrawes dosbarth wybod.

The Criw Cymry Cwl and the Criw Cymraeg are holding the above activity on the 11th July. If your child is interested in performing through Welsh or using Welsh music etc. Please let your class teacher know.