Gweithgareddau Ysgol/ School activities

Sioe Harri Tudur/ Henry VII show.

Fe wnaeth disgyblion blynyddoedd 3,4,5, a 6 fwynhau sioe gwerth chweil yn adrodd hanes Harri Tudur. Cafodd y disgyblion gyfle i actio gyda Danny o gwmni ‘Mewn Cymeriad’ a chyfle i wrando ar y stori mewn dull hwyliog dros ben. Roedd pawb wedi mwynhau.

Pupils in years 3,4,5 and 6 enjoyed a most effective show telling the story of Henry VII. The pupils had an opportunity to act with Danny from the ‘Mewn Cymeriad’ company. Pupils listened and learnt a great deal from the performance.

Llwyn Teg.

Roedd disgyblion blwyddyn 2 wedi mwynhau gweithio gyda Fiona o ‘Gyswllt Celf’. Bu’r disgyblion yn llunio plât stori ac yna aethant i Lwyn Teg i siarad gyda’r trigolion.

Year 2 pupils worked with Fiona from ‘Art’s Connection’. Pupils designed a story plate and then they went to Llwyn Teg to talk about their ‘plate’ with the residents.