Gwersi Cymraeg – Welsh lessons

Mae dosbarthiadau dysgu Cymraeg wythnosol yn dechrau’r wythnos yma ledled Powys. 

Nid yw hi’n rhy hwyr i gofrestru.

learnwelsh.cymru

Weekly learn Welsh classes are starting this week throughout Powys. 

It’s not too late to register and turn up to classes that have already started.