Gwersi Gitar / Guitar Lessons 16.7.18 & 18.7.18

Oherwydd fod Gwersi Gitâr wedi cael eu ganslo yr wythnos hon, bydd y wers bellach ar  Ddydd Llun yr wythnos nesaf ac ar Ddydd Mercher fel arfer.

Due to the cancellation of the Guitar Lessons this week, the lesson will now be on Monday next week and on Wednesday as normal.

Diolch / Thank you.