Gwersi Nofio – Swimming Lessons

Cofiwch, mae gwersi nofio yn cychwyn yr wythnos hon. Bydd dosbarth Mr Roberts, Mrs Davies, Mrs Bethan Wyn Jones a Mrs Bethan Elaine Jones yn nofio ar ddydd Llun, a bydd dosbarthiadau Mrs Tomlinson a Mrs Martin yn nofio ar ddydd Mawrth.

Remember, swimming lessons start this week.  Mr Roberts, Mrs Davies, Mrs Bethan Wyn Jones a Mrs Bethan Elaine Jones’ classes will be swimming on a Monday and Mrs Tomlinson a Mrs Martin’s classes on a Tuesday.