Gwersi nofio – Swimming lessons

Cofiwch ein bod yn dechrau gwersi nofio yr wythnos hon.

Mi fydd y disgyblion yn nofio ar y dyddiau canlynol;

  • Dydd Llun – Bl 5 a 6
  • Dydd Mawrth – Derbyn, Bl 1, 2, 3 a 4

A reminder that we’re starting swimming lessons this week. 

The pupils will be swimming on the following days;

  • Monday – Year 5 and 6
  • Tuesday – Reception, Year 1, 2, 3 and 4.