Yr wythnos hon derbyniodd Tîm Rygbi Bechgyn Blwyddyn 9 Ysgol Llanfyllin eu Cit Canterbury sydd wedi ei noddi yn garedig iawn gan Tanat Valley Coaches. Edrychwn ymlaen am chwarae ein gem gyntaf yn y cit a chynrychioli ein hysgol newydd gyda balchder! Unwaith eto hoffem ddiolch i Tanat Valley Coaches am eu haelioni a’u cefnogaeth.

Yn y llun yn eu cit Rygbi newydd mae Tîm Rygbi Bechgyn Blwyddyn 9 Ysgol Llanfyllin gyda chyfarwyddwyr Tanat Valley Coaches.

This week the Ysgol Llanfyllin Year 9 Boys Rugby Team received their new Canterbury kit, which was very kindly sponsored by Tanat Valley Coaches. We look forward to playing our first game in the kit and representing the new school with pride! Once again, we would like to thank Tanat Valley Coaches for their generosity and support.

Pictured in their new Rugby kit is the Ysgol Llanfyllin Year 9 Boys Team along with the Directors of Tanat Valley Coaches.