Gwisg ‘Ysgol Llanfyllin’ Uniform

Anfonwyd llythyr adref gyda’ch plentyn/plant heddiw ynglŷn ag ymgynghori am wisg ysgol ar gyfer Ysgol Llanfyllin. Mae’r ddogfen ymgynghori ar ‘Survey Monkey’ ac mae’r linc ar y llythyr . Gadewch i’r ysgol wybod os nad ydych wedi derbyn copi o’r llythyr, gan ein bod yn gobeithio y bydd cymaint o rieni a phosib yn cymryd rhan.

Mae hefyd linc isod;

A letter has gone home with your child/ren today regarding a consultation on the uniform for Ysgol Llanfyllin.  The consultation is on Survey Monkey and the link to this is on the letter.  Please let the school know if you do not receive a copy of the letter, as we are hoping that as many parents as possible will take part. 

There is also a link below;

http://tiny.cc/llanfyllin