Gwybodaeth cyfnod cynradd am ddysgu ar-lein.

Er gwybodaeth, bydd cyfarwyddiadau i’ch hatgoffa am sut i ddarganfod dysgu ar-lein ar yr app.

Yn y cyfnod cynradd bydd sesiwn cyfarch dyddiol i bob oedran gyda’ch athro dosbarth am 9yb. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i chi weld eich athro a sgwrsio gyda’ch ffrindiau gan ddarganfod beth fydd strwythur y diwrnod.

Bydd eich athro yn unai gosod tasg neu yn eich harwain at dasg penodol ar gyfer ei gwblhau. Yn y cyfnod yma bydd eich athro ar gael yn y sgrws dosbarth i’ch cynorthwyo chi. Cewch hefyd cyfle I drafod tasg gyda’ch athro.

Fel diwrnod ysgol, bydd cyfnodau penodol ar gyfer amser brec a chinio.

Bydd eich athro yn gallu rhoi adborth llafar ac ysgrifenedig.

Peidiwch a phoeni, os ydych yn methu rhywbeth neu os nad oes gennych offer digidol wrth law, bydd yr athro dosbarth yn recordio prif bwyntiau er mwyn i chi allu ei weld nes ymlaen.

Dysgu Ar lein CS a CA2


Information regarding primary phase on-line learning

Instructions on how to access on-line learning can be found on the school app as a reminder to you.

In the primary phase there will be an initial daily check in for all age groups with your teacher at 9am and this will be an opportunity to see your teacher and speak with your friends and you will know what the structure of your day will be like.

Your teacher will then either set a task or guide you to a task or challenge for you to complete. During this time, your teacher will be available on the class chat to help you. You will then have the opportunity to discuss this task with your teacher.

There will be time made available for break and dinner as if it were a day in school.

Your teacher will be able to give you verbal and digital feedback.

Do not worry, if you miss something or do not have access to a device all the time because teacher instructions and main bits of information will be recorded so you can access it later.

Online Learning FPh and KS2