Gwybodaeth disgyblion ar gyfer wythnos nesaf / Pupil information for next week

Ar gyfer disgyblion sy’n dychwelyd i’r ysgol yr wythnos nesaf, gwelwch y cyflwyniad a’r fideo atodedig (gweler y ddolen atodol)

Rydym wir yn edrych ymlaen at eich gweld chi.

Oddi wrth yr Athrawon a’r Staff yn Ysgol Gynradd Llanfyllin

For pupils returning to school next week, please see the attached presentation and video (see embedded link).

We are really looking forward to seeing you

From the Teachers and Staff at Ysgol Gynradd Llanfyllin

Ysgol Gynradd Llanfyllin-Presentation Powerpoint

Ysgol Gynradd Llanfyllin-Presentation pdf