Os ydych eisiau dathlu llwyddiannau eich plentyn (mewn unrhyw faes) yna plîs gysylltwch â Mrs. Lewis Jones drwy swyddfa’r ysgol gyda llun a gwybodaeth, er mwyn ei gynnwys yn yr Ysgub. office@llanfyllin.powys.sch.uk


If you want to celebrate your child’s achievements (in any field) then please contact Mrs. Lewis Jones through the school office with a photo and information to include in the Ysgub. office@llanfyllin.powys.sch.uk