Gwybodaeth ychwanegol -Further information

Mae’r gwaith clirio wedi cychwyn prynhawn ‘ma ac yn parhau yfory. Mae llawer iawn o eira ar y ffordd sy’n arwain at yr ysgol ac yn y manau parcio. 

Bydd yr ysgol yn ail-agor Dydd Mercher, ond rydym yn eich hannog i gymryd llawer o ofal wrth gerdded a gyrru.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra, fodd bynnag, mae diogelwch ein teuluoedd a’n staff yn bwysig iawn.

Mi fydd Gwasnaeth Carolau nos Fercher yn cael ei ohirio. Byddwn yn gosod dyddiad newydd unwaith y cawn drafod efo’r staff a’r eglwys. Mi fydd Gwasnaeth Carolau Nos iau yn parhau. 

The work of clearing the snow has started this afternoon and will continue tomorrow. There is a lot of snow on the road leading to the school and in the parking area.

The school will reopen on Wednesday and we still advise that you take care when driving and walking.

We apologise for any inconvenience this may cause, however the safety of our families and staff are our main priority.

The Carol Service for Wednesday Evening is cancelled and will be rearranged as soon as we’ve had the opportunity to talk with the staff and the church. The Carol Service arranged for Thursday will continue.