Dydd Sadwrn yma

Mae eich plentyn wedi bod yn ymarfer ar gyfer cystadleuaeth yr Wyl Cerdd Dant ar Ddydd Sadwrn 12fed o Dachwedd yn Ysgol Llanfyllin. Bydd rhagbrawf y disgyblion am 9:00 y.b. Hoffwn gwrdd gyda’r disgyblion am 8:45 y.b. wrth y brif fynedfa. Bydd disgwyl i rieni dalu gost mynediad. Rwyf yn aros am gadarnhad o’r pris. Ar hyn o bryd, nid yw’r glir os yw rhieni yn cael gwylio rhagbrofion. Gofynnwn i ddisgyblion fod yn eu gwisg ysgol ar y diwrnod.

This Saturday

Your child has been rehearsing for the Cerdd Dant Festival competition on Saturday 12th November at Ysgol Llanfyllin. The prelim is at 9:00 a.m. I would like to meet the children at 8:45 a.m. by the main entrance. It’s expected that parents pay the entry cost. I am waiting for confirmation of the entry price. At the moment, it still isn’t clear if parents can watch the prelims. We ask pupils to wear their school uniform on the day.