Gwyliau Pasg/ Easter Holiday

Bydd yr ysgol yn cau am wyliau’r Pasg syd Iau yma, 6ed o Ebrill ac yn ail agor dydd Llun, 24ain o Ebrill. Pysgodyn a sglodion fydd i ginio dydd Iau, nid cinio rhost.

The school will close for the Easter holidays this Thursday, 6th of April and will re-open on Monday 24th of April. Fish & chips will be Thursday’s lunch not roast dinner.