Hanner tymor – half term

Mwynhewch eich hanner tymor- mae’r Gwanwyn ar y gweill! Byddwch yn ofalus yn yr holl wynt a glaw.
Bydd yr ysgol yn ail agor ar ddydd Llun, 24ain o Chwefror.
Diolch am eich cefnogaeth.

Enjoy the half term- Spring is around the corner! Take care with all the wind and rain
The school will re-open on Monday, 24th February.
Thank you for your support.