Heddiw bore – This morning

O ganlyniad i ddigwyddiad dirgel ar yr iard dros y penwythnos, ni fydd y giaitiau ar waelod yr iard ar agor.

Gofynnwn i chi ddefnyddio y giat wrth y brif fynedfa a’r giatiau dwbl bore yma os gwelwch yn dda.

Due to a mystery incident that happened on the yard over the weekend, the bottom gates will not be open this morning.

We kindly ask you to use the gate by the main entrance and the double gates this morning.