Heddiw – Today

Mi fydd disgyblion yr ysgol uwchradd yn dod lawr i’r ysgol  gynradd i werthu cacennau a gyfer elusen heddiw am 50c yr un. Mi fydd y cacennau hefyd ar werth i’r plant sy’n mynd i’r ysgol uwchradd ar gyfer y chwaraeon.

 

The high school pupils will be coming over the primary school today to sell cakes for charity for 50p a cake. The cakes will also be on sale for the children who are taking part in the sports at the high school.